Vyšetření COVID-19

Laboratoř GENvia, s.r.o. je schválena Státním zdravotním ústavem k provádění testů na přítomnost RNA viru SARS-CoV-2, způsobující onemocnění COVID-19, metodou PCR (číslo povolení: SZU/03164/2020).

Laboratoř se účastní systému zkoušení způsobilosti pro průkaz přítomnosti viru SARS-CoV-2 pořádaném Státním zdravotním ústavem (SZÚ) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Vyšetření na přítomnost RNA viru SARS-CoV-2 metodou real-time PCR je akreditováno dle požadavků ČIA, o.p.s.

Laboratoř neprovádí odběry vzorků. Materiál na vyšetření distribuují do laboratoře přímo odběrová centra nebo pracoviště oprávněná indikovat toto vyšetření.

Popis vyšetření:

Vyšetření je určeno k detekci viru SARS-CoV-2, který způsobuje vysoce infekční onemocnění COVID-19 (coronavirus disease 2019). Onemocnění se projevuje zejména horečkami, respiračními potížemi (kašel, dušnost), bolestí svalů a únavou. Těžší průběh onemocnění je pozorován u lidí vyššího věku či pacientů s jiným závažným onemocněním. U těchto jedinců může onemocnění vést až k úmrtí. Oproti tomu  probíhá onemocnění u řady nakažených asymptomaticky.
Vyšetření je založené na průkazu virové RNA ve vzorku pacienta provedením molekulárního vyšetření metodou real-time PCR. Vyšetření u pacienta potvrdí/vyvrátí právě probíhající onemocnění COVID-19. Test nedokáže stanovit, zda pacient již onemocnění prodělal v minulosti. Deklarovaná citlivost metodiky RT-PCR pro průkaz přítomnosti RNA viru SARS-CoV-2 je 50 kopií viru ve vzorku. Citlivost je zásadně ovlivněna způsobem odběru. Nezbytnou podmínkou pro dosažení deklarované citlivosti testu je tedy správně provedený odběr (doporučeným postupem je nasofaryngeální stěr). Je-li jasně indikováno v žádance „ŽÁDANKA S INFORMOVANÝM SOUHLASEM K VYŠETŘENÍ SARS-COV-2″, může být pro účely preventivního screeningového testování využita metoda poolování. Při poolování může dojít k poklesu sensitivity u vzorků s limitovaným množstvím virového genetického materiálu. Výsledek testu metodou poolování může být dále ovlivněn kvalitou provedeného odběru, kterou nelze s využitím technologie poolování garantovat. Nezbytnou podmínkou pro dosažení validního výsledku je správně provedený odběr dle „POSTUP VÝTĚRU Z NOSOHLTANU“ zde prosím odkaz na aktuální verzi formuláře BF190.

Indikace k vyšetření:

Teplota ≥ 37,5 °C, suchý kašel, dušnost (pokud není možné tyto příznaky vysvětlit jinak)

Materiál k vyšetření:

Pro vyšetření je preferován výtěr z nosohltanu (přístupný přes nosní dutinu), kde se nachází epitel s řasinkovými buňkami. Jako doplňující materiál k výtěru z nosohltanu lze přidat výtěr ze střední části hltanu (přístupný přes ústní dutinu). Výtěry je třeba zanořit do zkumavky s tekutým virovým transportním médiem. Vyšetření může být provedeno také ze vzorku slin, sputa, BAL, tracheálního aspirátu či výplachu dutiny ústní a hltanu (kloktání).
Doba od odebrání vzorku do jeho přijetí laboratoří nesmí přesáhnout 24 hod. Vzorky lze transportovat při pokojové teplotě. 

Termín dodání výsledku vyšetření:

Výsledek vyšetření je dodán do 48 hodin od příjmu vzorku do laboratoře.

Cena: 800 Kč 

Výsledky PCR vyšetření

Výsledek laboratorního vyšetření si můžete stáhnout zde:

(pro stažení výsledku je nutné postupovat dle nabízených variant)