Genetická ambulance Karlovo náměstí

Ambulance lékařské genetiky poskytuje genetické poradenství rodinám i jednotlivcům nesoucím potencionálně dědičné onemocnění. Genetická konzultace je také součástí diagnostiky možných příčin poruch plodnosti.

Cílem genetické konzultace je stanovení míry rizika genetického onemocnění, resp. stanovení diagnózy genetického onemocnění u jedince nebo plodu a  navrhnutí dalšího postupu. V případě dárců pohlavních buněk eliminuje genetická konzultace a následné specializované genetické vyšetření riziko přenosu geneticky podmíněné zátěže.

Konzultace s lékařem (klinickým genetikem) je hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Nepojištěným klientům můžeme nabídnout konzultaci v režimu samoplátce.

Společnost GENvia, s.r.o. má uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, které v České republice působí. 

Genetické poradenství je založeno na komunikaci lékaře – klinického genetika s klientem. Pokud máte obavy z případné genetické zátěže své nebo svých potomků, potom je vhodné konzultovat tyto obavy s odborníkem.

Účelem je poskytnout klientovi všechny důležité informace týkající se jeho genetické zátěže, vysvětlit výsledky dosud provedených testů, najít možné příčiny onemocnění a možnosti léčby, ale především stanovit rizika opakování této choroby u potomků, případně navrhnout opatření, která by tato riziko zmenšila. Ke všem genetickým vyšetřením a případným zákrokům je nutný souhlas pacienta.

Doporučení ke genetické konzultaci Vám vystaví Váš praktický lékař nebo gynekolog. V některých případech je možné provést konzultaci i bez doporučení lékaře.

Důležité je si uvědomit, že veškeré informace, které v rámci genetické konzultace poskytnete, jsou důvěrné. Klinický genetik Vás bude o zjištěných skutečnostech informovat  zásadně nedirektivně. Může Vám doporučit provedení dalších vyšetření a navrhnout opatření přispívající k řešení Vaší situace. Svobodné rozhodnutí o navrženém postupu je  nezadatelným právem konzultované osoby nebo páru.  

Genetická diagnóza se opírá o zdravotní záznamy klienta, jeho klinicko-genetická vyšetření, případně vyšetření širší rodiny. V případě potřeby lze v naší akreditované laboratoři provést řadu specializovaných genetických vyšetření.  Po zjištění diagnózy (třeba jen pravděpodobné) Vás klinický genetik srozumitelně informuje o genetické prognóze a případném riziku. Je důležité, aby předávané informace byly pro klienta srozumitelné, zejména pokud vedou k  závažnému rozhodnutí. Toto rozhodnutí musí lékař vždy akceptovat.

Před genetickou konzultací nebo v jejím průběhu je nutné vyplnit Dotazník ke genetickému vyšetření. Formulář dotazníku si můžete stáhnout v odkazu uvedeném níže nebo v sekci Ke stažení, event.  vyzvednout osobně v ambulanci GENvia a to kdykoli v době ordinačních hodin.  Podklady pro genetickou konzultaci tak můžete vyplnit v klidu domova. Pokud tuto možnost nevyužijete, dotazník obdržíte a vyplníte v průběhu genetické konzultace.

V následujícím přehledu naleznete příklady modelových situací, kdy je vhodné podstoupit genetickou konzultaci:

 • Partneři s pozitivní anamnézou (neplodnost, sterilita nejasné etiologie, opakované těhotenské ztráty, vývojové vady v rodině, dědičná onemocnění v rodině)
 • Partneři před IVF
 • Dárci pohlavních buněk (spermií a oocytů) pro potřeby IVF
 • Vyšetření pokrevně příbuzných partnerů, příbuzenské sňatky
 • Rodiny s výskytem nádorových onemocnění v několika generacích nebo u dítěte
 • Rodiny s výskytem cystické fibrózy
 • Rodiny s výskytem vrozených vývojových vad nebo s podezřením na dědičnou chorobu
 • Osoby s dědičným sklonem k trombózám (vyšetření trombofilních mutací)
 • Osoby s kostní dysplazií a malým či nadměrným vzrůstem
 • Děti s předčasnou či opožděnou pubertou nebo s vývojovými vadami genitálu
 • Děti s psychomotorickou retardací
 • Těhotné ženy s nálezem v biochemického screeningu nebo ultrazvukovém screeningu
 • Těhotné ženy starší 35 let v době porodu
 • Klienti vystavení vlivu mutagenů (práce v rizikovém prostředí, stav po onkologické léčbě)

Ordinační hodiny

Pondělí 08:00-12:00 12:30-14:30
Úterý 08:00-10:00
Středa 08:00-12:00 12:30-16:30
Čtvrtek 08:00-12:00 12:30-16:30

Kontakty

Vedoucí lékařka: MUDr. Kamila Světnicová
telefon: 777 669 470
e-mail: ambulance@genvia.cz

Poznámka 1: Pro objednání do genetické ambulance využijte, prosím, přednostně e-mail, ve kterém uveďte důvod konzultace, jméno a kontaktní telefon.

Poznámka 2: Před návštěvou ambulance vyplňte následující dotazník.

Kontakty

Vedoucí lékařka: MUDr. Kamila Světnicová
telefon: 777 669 470
e-mail: ambulance@genvia.cz

Poznámka 2: Před návštěvou ambulance vyplňte následující dotazník.

Umístění ambulance

Genetická ambulance je umístěna v centru Prahy, na Karlově náměstí 7 v přízemí (budova se zelenou fasádou a nápisem Karlovo náměstí 7).