Obdrželi jsme rozšířené Povolení činnosti diagnostické laboratoře od SÚKL (Státní úřad pro kontrolu léčiv)
Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL) vystavil naší genetické laboratoři rozšířené Povolení činnosti diagnostické laboratoře, zahrnující aktuálně zákonem požadovaná laboratorní vyšetření dárců reprodukčních buněk. Kopie Povolení je k nahlédnutí/stažení v sekci Akreditace, části Certifikace SÚKL.