Archiv

Novinky

Kalendáře na rok 2020

Rozesíláme našim partnerům kalendáře na rok 2020. Pokud patříte mezi subjekty trvale spolupracující s laboratoří a dosud jste kalendář neobdrželi, zašlete nám svou kontaktní adresu na e-mail: info@genvia.cz. Prezentaci s náhledem nového kalendáře zobrazíte kliknutím na snímek níže.

Kalendář 2020

Rozšířené Povolení činnosti diagnostické laboratoře

Obdrželi jsme rozšířené Povolení činnosti diagnostické laboratoře od SÚKL (Státní úřad pro kontrolu léčiv)
Státní úřad pro kontrolu léčiv (SÚKL) vystavil naší genetické laboratoři rozšířené Povolení činnosti diagnostické laboratoře, zahrnující aktuálně zákonem požadovaná laboratorní vyšetření dárců reprodukčních buněk. Kopie Povolení je k nahlédnutí/stažení v sekci Akreditace, části Certifikace SÚKL.

Akreditace dle ČSN EN ISO 15189

V prosinci loňského roku jsme úspěšně obhájili akreditaci laboratoře v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 15189 a obdrželi jsme nové Osvědčení o akreditaci, v rámci kterého máme akreditovány všechny prováděné metody. Platné Osvědčení o akreditaci, včetně Přílohy č. 1 je ke stažení v sekci Akreditace.

Kalendáře na rok 2019

Distribuujeme kalendáře na rok 2019. Pokud patříte mezi subjekty trvale spolupracující s laboratoří a dosud jste kalendář neobdrželi, zašlete nám svou kontaktní adresu na e-mail: info@genvia.cz. Prezentaci s náhledem nového kalendáře zobrazíte kliknutím na snímek níže.
2019_kalendar

Změny v dokumentaci (GDPR)

Od 25.5.2018 vstupuje v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation). Z tohoto důvodu došlo k úpravě formuláře BF70 Informovaný souhlas zde. Používejte, prosím, pouze tento aktualizovaný formulář.

Aktualizace formulářů: Žádanka, ceník

S platností od 1.4.2018 jsme aktualizovali formuláře: Žádanka o vyšetření (BF33) a Ceník vyšetření (BF129). Oba aktuální formuláře máte k dispozici v sekci Ke stažení.

Poznámka: Máte-li vytištěny starší verze Žádanek o vyšetření, můžete je i nadále používat a posílat společně se vzorky a Informovanými souhlasy (BF70) do naší laboratoře.

Kalendář na rok 2018

Jako každý rok, i letos jsme připravili pro naše spolupracující subjekty kalendář na příští rok. Doufáme, že se Vám bude líbit 🙂 Náhled kalendáře v pdf formátu je možný zde.

Reakreditace laboratoře (NGS)

Úspěšně jsme obhájili dodržování všech akreditačních kritérií požadovaných normou ČSN EN ISO 15189 a obdrželi jsme nové Osvědčení o akreditaci, v rámci kterého máme akreditovány všechny prováděné metody, včetně NGS a MicroArray. Platné Osvědčení o akreditaci, včetně Přílohy č. 1 je ke stažení v sekci Akreditace.

Nová vyšetření: Celiakie, Bechtěrevova nemoc

Na základě opakovaných požadavků našich spolupracujících lékařů nově provádíme vyšetření geneticky podmíněného autoimunitního onemocnění, projevujícího se poškozením sliznice tenkého střeva v důsledku nesnášenlivosti lepku (glutenu) obsaženého v obilí – Celiakie (celiakální sprue, glutenová enteropatie) a dále vyšetření chronického zánětlivého onemocnění páteře vedoucího ke snížené hybnosti – Ankylozující spondylitida (Bechtěrevova nemoc). Obě vyšetření rutinně provádíme a máme je akreditovaná. Podrobnosti k jednotlivým vyšetřením naleznete v detailu části Laboratoř.